Pony (jezdecký) klub

Něco o jezdeckém klubu:

 

          Nemáme sice profesionální vybavení či krytou halu a k jízdě nám neslouží světoví šampioni, ale hodní a spolehlivý poníci plemene welsh a shetland. Skromné prostředí však vrchovatě nahrazuje příjemná uvolněná rodinná atmosféra a vstřícný přístup k dětem. Do klubu rádi přejmeme kohokoliv, kdo splňuje podmínku dovršených 6 let a kdo je schopný dodržet pravidla bezpečného a ohleduplného chování k lidem i koním. Klub mohou navštěvovat také děti s nějakým zdravotním či jiným handicapem či speciálními potřebami pokud jejich handicap nevylučuje jízdu na koni a splňují -li základní 2 podmínky věku a bezpečného chování.

            

             Naším cílem je dobrá psychická i fyzická kondice lidí i koní a proto se zabýváme různými oblastmi koňského sportu, abychom se vyhnuli stereotypu a udrželi motivaci a nadšení u koňských i lidských členů klubu. Během lekcí se tedy děti seznámí s některými prvky z různých jezdeckých disciplín:

             

Gymnastika na poníku - cvičení na koňském hřbetě pomáhá při rozvoji hrubé motoriky a rovnováhy a dodává malým jezdcům sebejistotu na koňském hřbetě. Zároveň má pozitivní fyzioterapeutické účinky. Je to taková hipoterapie, která pomáhá dětem uvolnit se a zbavit se stresu, může  pomoci také u dětí s poruchami pozornosti.Po poctivém tréninku zvládne po individuálně dlouhé době většina dětí tyto cviky: jízda v dámském sedu, v lehu, bez držení, jízda v pozici „pytel“, dále pak jednoduché směry poloh na koni během  jízdy (sed, klek, leh, jízda čelem vzad, otáčení trupu apod.)

            

 Drezůrní cvičení a práce na jízdárně - pomáhá koním k udržení dobré pohyblivosti a jezdcům k snadnějšímu ovládání koně. Vyžaduje dobře zvládnutý sed a klidné ruce. Děti se v rámci této disciplíny mohou naučit vést koně na kruzích, vlnovkách, změny směru, obraty, couvání, prodlužovat a zkracovat krok. Děti které zvládnou klus se naučí také pracovní a lehký klus a změny směru se změnou vysedávání.

               

 

  • U pokročilých jezdců se počet jezdců během lekce rovná počtu koní, jelikož již není potřeba vodění cvičitele a děti si koně dokáží vodit na jízdárně sami. Předpokládá se také, že děti již mají vytrénované svalstvo, které jim umožní delší souvislejší jízdu a odpočinkových pauz tím pádem již není třeba.

 

Přijďte se k nám podívat  

 

 

Přihláška ke stažení