Info o lekci

Jak vypadá průběh našich setkání

        Vyučovací hodina trvá 90 min. Děti v průběhu hodiny pomohou s úklidem výběhu, dají koníkům seno a vodu, poté poníky vyčistí a pomohou s jejich sedláním a uzděním. Před začátkem ježdění si udělají krátkou rozcvičku na protažení svalů. Jízda na koni aktivuje některé svaly, které běžně nevyužíváme a tato rozcvička slouží jako určitá prevence bolavých přetažených svalů, zad či kloubů. Na každé lekci bude u začínajících jezdců jeden nebo dva poníci (podle počtu dětí)  na 2 – 4 děti. Děti se během následující hodiny budou v jízdě střídat po krátkých přibližně 5-10 min. intervalech. Máme pozitivní zkušenost právě se střídáním dětí, které často nové cviky a úkoly snáze pochopí „okoukáním“ od kamaráda než pouhým vlastním drilováním nehledě na vítanou možnost si  během střídání odpočinout. Během hodin se děti naučí znalosti nejen o koních, ale i o všem, co ke koníkům patří. Na úplný závěr hodiny děti dostanou do svého notýsku razítko a obrázek či samolepku.  

             V případě nepřízně počasí a nevyhovujícího stavu jízdárny i venkovního terénu se bude výuka přizpůsobovat daným možnostem (výroba vlastních vodítek, malování na podkovy, aj.). V případě extrémního počasí jako je bouřka apod., se děti mohou schovat v malé klubovně a dozvědět se více o chovu koní, zahrát si nějakou hru či soutěž a u čaje počkat, dokud se počasí neumoudří.   

Rádi bychom zdůraznili, že nejsme jezdecký klub a především se zaměřujeme na péči, starost a kontakt se zvířetem. Snažíme se, aby poník byl pro děti kamarádem a nikoliv cvičebním nářadím. Proto také může být každá hodina jiná a není zaručeno, že budou děti vždy jezdit.

Na konci školního roku se budou konat závěrečné zkoušky před rodiči. Uděláme si takovou malou slavnost i s občerstvením.